Návrh vychází z původního základního uspořádaní průmyslové čtvrti a také z pravoúhlé sítě cest, která byla důležitým prvkem pro návrh dopravní struktury. Nový urbanistický návrh je rozdělen do 4 sektorů. Je zde bloková zástavba s převládající funkcí bydlení. Dále liniová zástavba oddělující Vjanorskou radiálu s administrativní funkcí. Na jihozápadě se nachází park s výškovými budovami určenými k bydlení. V západní části počítá plán jen s drobnými zásahy do existující zástavby. Páteří projektu je pěší promenáda spojující důležitou vlakovou stanici Bratislava-Predmestie s frekventovanou radiálou Vajnorská. Tato promenáda vede podél jedné ze zachovalých původních železničních tratí, která bude zrekonstruována a užívána jako kolejová trať pro městskou dopravu.


(Spolupráce: Ing. arch. Viktor Orosz, Ing. arch. Jakub Bilan)

Projekt

Místo

Pozemek

Typologie

Rok

Zastavovací plán Istrochemu

Bratislava, Slovensko

1,8 km2

Urbanismus

2017

Projekt Zastavovací plán Istrochemu

Místo Bratislava, Slovensko

Pozemek  1,8 km2

Typologie Urbanismus

Rok 2017