Čím se zabýváme a jaké služby nabízíme

ARCHITEKTURA

Jakémukoliv návrhu musí předcházet přesné definování zadání stavby a také analýza. Následuje případný rozbor referenčních projektů a nalezení optimálního funkčního provozu stavby se snahou o dosažení estetické hodnoty. Všechny tyto procesy jsou konzultovány. Zásadní je osobní přístup ke každému projektu. Každý jsme jiný a každý má vlastní potřeby, zvyky a rytmus života. Cílem je navrhnout stavbu, která bude sloužit účelu v plné míře a kterou budete chtít užívat s radostí a nadšením.

Po vyhotovení návrhu stavby, tedy rozvržení všech místnosti, určení materiálů, celkového vzhledu, provozního systému objektu a jeho okolí, pro Vás rádi vyhotovíme stavební či prováděcí dokumentaci, vyřídíme všechna potřebná vyjádření a povolení a provedeme dozor na stavbě až po její úspěšné dokončení.

DESIGN INTERIÉRU

Stejně jako při tvorbě architektonického návrhu i zde musí předcházet podrobná analýza a získání potřebných podkladů pro tvorbu samotného návrhu. Jde nám o nalezení toho pravého stylu pro zadaný interiér. Pro dosažení optimálního uspořádání a vzhledu vyhotovíme varianty ve 3d modelu, které budou konzultovány za účelem dosažení toho nejlepšího výsledku. Pokud se jedná o obytné interiéry snahou je vytvořit prostředí, které bude vyhovovat vašemu stylu života a poskytne maximální komfort. Jde-li o komerční prostor budeme usilovat o splnění všech požadavků, které vyžaduje provoz zadaného prostoru.

DESIGN INTERIÉRU

Stejně jako při tvorbě architektonického návrhu i zde musí předcházet podrobná analýza a získání potřebných podkladů pro tvorbu samotného návrhu. Jde nám o nalezení toho pravého stylu pro zadaný interiér. Pro dosažení optimálního uspořádání a vzhledu vyhotovíme varianty ve 3d modelu, které budou konzultovány za účelem dosažení toho nejlepšího výsledku. Pokud se jedná o obytné interiéry snahou je vytvořit prostředí, které bude vyhovovat vašemu stylu života a poskytne maximální komfort. Jde-li o komerční prostor budeme usilovat o splnění všech požadavků, které vyžaduje provoz zadaného prostoru.

VIZUALIZACE

V dnešní době již není možné si představit návrh bez jeho prezentování vizualizací exteriéru nebo důležitého interiérového prostoru. Při tvorbě vizualizace hledáme záběr té nejreprezentativnější části objektu se snahou dosáhnout toho nejlepšího dojmu a při tom zachovat pravdivost lokality nebo místa, kde se stavba nachází. Usilujeme o splnění všech požadavků klienta na výsledný vizuální produkt.

ANIMACE

Animace neustále získává na popularitě pokud se jedná o prezentaci projektů. Díky ní dokážeme ukázat mnohem víc než na jednom perspektivním záběhu. Jsme schopní uchopit prezentované objekty z více pohledů a odhalíme víc detailů. Při tvorbě animace hlavním cílem je dosažení požadované atmosféry pro konkrétní stavbu nebo určité místo. Vybereme co všechno musíme ukázat, z jakých pohledů a jaké detaily se mají objevit v záběru.

ANIMACE

Animace neustále získává na popularitě pokud se jedná o prezentaci projektů. Díky ní dokážeme ukázat mnohem víc než na jednom perspektivním záběhu. Jsme schopní uchopit prezentované objekty z více pohledů a odhalíme víc detailů. Při tvorbě animace hlavním cílem je dosažení požadované atmosféry pro konkrétní stavbu nebo určité místo. Vybereme co všechno musíme ukázat, z jakých pohledů a jaké detaily se mají objevit v záběru.