Coworkingové prostory v dnešní době neustále získávají na popularitě. Úkolem tohoto projektu je vytvoření optimálních podmínek pro člověka pracujícího v kanceláři. Tento projekt předpokládá návrh samostatné budovy, která slouží pro účely začínajících podnikatelů (tzv. startupů a freelancerů). Dům nabízí prostorové možnosti pro začínající podniky i pro větší rozrůstající se firmy, u kterých dochází ke zvýšení počtu spolupracovníků. Hlavním účelem této budovy je vytvoření vhodného a příznivého prostředí pro práci. Důležitou roli zde hraje soustředění a vytvoření podmínek pro žádanou produktivitu.  V neposlední řadě jde také o vytvoření komunity a získávání sociálních kontaktů. V návrhu je počítáno rovněž s regeneračními a odpočinkovými prostory. Hmotové řešení domu se snaží velikostně navázat na existující zástavbu holešovického bloku. Jako obkladový materiál fasády domu bylo zvoleno černé režné zdivo a to proto, aby se dodrželo střídání tmavších a světlejších fasád bloku. Jako výrazový prvek byl zvolen elaxovaný oranžový hliník pro vytvoření kontrastu na pravidelné rastrové fasádě. V parteru objektu se nachází kavárna, která slouží pro trávení volného času a také poskytuje prostor pro práci s notebookem. Ve vyšších patrech se nacházejí uzavřené a otevřené kanceláře se společenskými prostory, které poskytují příležitost pro odpočinek a budování sociálních vztahů mezi uživateli budovy. V nejvyšším podlaží se nachází tzv. regenerační patro pro získávání energii k práci. Návštěvníci si zde najdou cvičebnu, sprchy, odpočinkovou místnost pro případné přespávání, kuchyňku a výstup na terasu s výhledem na Holešovice.

Projekt

Místo

Pozemek

Typologie

Rok

Coworkingové centrum

Holešovice, Praha,ČR

1586 m2

Kancelářská budova

2019

Projekt Coworkingové centrum

Místo Holešovice, Praha,ČR

Rozloha 1586 m2

Typologie Kancelářská budova

Rok 2019