Soubor_000

Ing. arch. Cyril Malčenko

Vzdělání:

2008 -2012 Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha

2012 -2019 České vysoké učení technické v Praze – fakulta architektury 

Praxe:

2016-2017 Capexus

2017 -2018 Toulec architekti

2018 PS architekti

2019 – spolupráce s Lukáš Janout architects a MP archi

Architektura a navrhování bylo něco, co mě bavilo od dětství a nikdy jsem neváhal, jakým směrem chci se ubírat. Již během studia jsem se snažil získávat zkušenosti v oboru. Po ukončení bakalářského stupně jsem začal získávat první praxi v kancelářích architektonických ateliérů.

Během tohoto období se mi povedlo uchopit zkušenosti navrhování všech měřítek, od mini salonků a drobných interiérů po navrhování urbanistických zastavovacích plánů ve vyzvaných soutěžích developerů. Všechny tyto zkušenosti považuji za velmi cenné, které výrazně posunuly můj rozhled v práci architekta.