Zadaná lokalita pro návrh vysokoškolské koleje představuje mimořádnou krajinářskou hodnotu. Hmotové řešení navrženého objektu je tvořeno ve tvaru písmene U. Budova se skládá ze třech objemů, kde každý z nich je určen pro vyhrazenou funkci (bydlení, kultura, sport). Objekt obsahuje celkem 47 obytných jednotek – 36 studentských, 9 profesorských a 2 obytné jednotky pro osoby se sníženou schopnosti pohybu. Objekt je přístupný jak z ulice Pod novým lesem tak z ulice Na Petřinách. Jedná se o pětipodlažní podsklepenou stavbu s garážemi v suterénu. Projekt vysokoškolské koleje zahrnuje rozmanité sportovní zázemí, např.: posilovna v 1. PP, gymnastický sál v 1.NP, velká tělocvična pro míčové hry a venkovní fotbalové hřiště.  V parteru budovy se nachází menza s výdejnou jídel, velká pracovna, klubovna a kavárna orientovaná směrem k uzavřenému nádvoří. V návaznosti na vestibul s recepcí a šatnou je umístěn objekt kulturního sálu pro pořádání konferencí, přednášek a dalších společenských akcí. Ve 2. a 3. NP se nachází studentské bydlení s odpočinkovými místnostmi a noční studovnou. Nejvyšší 4. NP slouží pro pobyt hostujících profesorů.

Projekt

Místo

Pozemek

Typologie

Rok

Kolej Střešovice

Střešovice, Praha, ČR

10 332 m2

Budova ubytovacího zařízení

2015

Projekt Kolej Střešovice

Místo Střešovice, Praha, ČR

Rozloha 10 332 m2

Typologie Budova ubytovacího zařízení

Rok 2015