Projekt představuje přestavbu stávající budovy na pozemku v městské části Praha 9. V současné době je na pozemku realizovaná částečně stavba železobetonového skeletu dle původního návrhu. Ten byl proveden výrazně necitelně vzhledem ke svému nejbližšímu i vzdálenějšímu okolí. Zejména výšky navržené stavby výrazně převyšovaly úrovně okolních staveb. Šlo o 4 podlažní stavbu založenou na principu šachovnicového umístění jednotlivých částí domu s výraznými motivy štítů šikmých střech.

Bylo rozhodnuto použít stávající části stavby, jejihž hrubá stavba byla prakticky hotova. Vrcholy střech byly odstraněny tak, aby se stavba výrazně snížila a přestala být konfliktní ke svému okolí. Šikmé stěny byly dostaveny do svislé podoby, objekt byl zastřešen plochými střechami. Výška stavby se radikálně snížila.

Jako materiálu je použita bílá hladká omítka v kombinaci s kreativní formou omítky s výtvarnými motivy v přízemní části stavby. Barevné řešení bylo doplněno dřevěnými obklady v meziokenních částech fasády.

(Spolupráce s Ing.arch. Petr Neuman)

Projekt

Místo

HPP

Typologie

Rok

Stav

Bytový dům v Čakovicích

Praha ,ČR

1862,3 m2

Bytová stavba

2021

Vydáno stavební povolení

Projekt Bytový dům v Čakovicích

Místo Praha ,ČR

Pozemek 1862,3 m2

Typologie Bytová stavba

Rok 2021

Stav Vydáno stavební povolení