Projekt představuje zástavby menších obytných domů v lokalitě Prahy 5. Zástavba je tvořena 3 obytnými domy. Největší objekt reaguje urbanisticky na stávající zástavbu podélných staveb podél hlavní komunikace. Další dvě stavby jsou umístěny volně a reagují tak na rozvolněnou zástavbu rodinných domů a menších obytných staveb v okolí. Mezi objekty vzniká venkovní shromažďovací prostory s náměstím, kde jsou umístěny obchodní plochy. Součástí návrhu je také řešení veřejného parku.

Objekty jsou řešeny s výraznými prvky balkonových prvků z přiznaného betonu, doplněné materiálově dřevěným obkladem, dřevěnými balkonovými zástěnami a prvky černých zástěn.

(Spolupráce: Ing.arch. Petr Neuman)

Projekt

Místo

HPP

Typologie

Rok

Bytový dům ve Zbraslavi

Praha, ČR

3260 m2

Bytový dům

2022

Projekt Bytový dům ve Zbraslavi

Místo Praha, ČR

Pozemek 3260 m2

Typologie Bytový dům

Rok 2022